Heřmánek připravuje děti na vstup do mateřské školy

Rodinné centrum Heřmánek, jako profesionální průvodce na cestě životem s dětmi, nabízí smysluplné využití času a aktivní prožívání rodičovství.

hermanekJednou z mnoha nabízených programů je adaptační program Školička Anička, určený dětem od 2,5 let. Jeho cílem je postupná adaptace dětí na řízený program a zvládání různorodých aktivit bez rodičů.2 hodiny plné hraní, zpívání, tvoření, tance, navazování vztahů, či přirozeného vedení k samostatnosti. Program probíhá 1x/týden a je rozvržen do 10 setkání. Začínáme 3x/školní rok, v předem avizovaných termínech (podzim, zima, jaro). Program je možno absolvovat opakovaně, neboť je průběžně obměňován. Vše probíhá v bezpečném prostředí vybavené herny, v nízkém počtu dětí (max.10), v kruhu vrstevníků, se dvěma lektorkami. Postupné zvykání si na řízený program a čas bez rodičů nemusí znamenat zcela bezproblémový vstup do MŠ, ale je možným krokem k úspěchu. Vyzkoušejte… Heřmánek,jako rodinné centrum s desetiletou tradicí, disponuje vybavenou hernou, která je ideálním místem pro hru, setkávání s vrstevníky, předávání zkušeností i povzbuzení mezi rodiči. V nabídce je mj. také odborné i svépomocné poradenství, vzdělávání (místnost mimo hernu), hlídání dětí, akce pro celé rodiny, odpolední kroužky atd. Nahlédněte: www.rc-hermanek.cz / www.facebook.com/rchermanek

158 a

Videa včech uživatelů

Všechna videa

Hledání

Klíčová slova:
Typ účtu:
Kraj:
Okres:
Město:
Detaily:

marianne

logo-hn-byznys

slunicko

materidouska

 

cesroz

evropa2

nova2

Nejaktivnější uživatelé